fredag 6. november 2009

Henrik Finne og hans mange forskjellige kunstneriske uttrykksformer


Henrik Finne delte livet sitt i tre hovedperioder, hver på tjue år. I hver av disse periodene arbeidet med hovedsakelig med maleri, fargetresnitt og utsmykning. I tillegg har han arbeidet mye med etsninger og også prøvd seg litt på skulptur og laget en del x-libristrykk.
Henrik Finne laget også noen litografiske trykk med forholdsvis store opplag for offentlige institusjoner som sykehus og skoler.
Han har hele tiden laget enorme mengder med skisser med både blyant, penn og pensel. Han hadde alltid skisseblokken med seg på studiereisene sine og disse viser tydelig hans gode evne til å observere. Henrik Finne klarte like lett å feste til papiret det harde arbeidsliv, som en soldag med kvinner og barn. Hvert motiv er nøye studert og gjennomarbeidet. Hver figur i fargetresnittene er først skissert og tegnet fra flere ulike vinkler. Senere har Finne satt dem sammen i forskjellige komposisjoner før han tilslutt har bestemt seg for hvilket utkast som skal brukes i det ferdige trykket. Her er ingenting overlatt til tilfeldighetene. De samme motivene går igjen i alle teknikkene.


Maleri (ca.1920-1940)


Han begynte som maler og det var i den lange erfaringen han fikk som maler som la grunnlaget for hans neste uttrykksform: fargetresnittet.
Motivene i maleriene er hvalfangst, arbeidsliv, portretter og abstrakte bilder med kubistiske former.
I tillegg til oljemaleriene har han laget store fargelaveringer som forarbeid til de fleste av fargetresnittene. Maleriene er i samme fargetoner som de senere fargetresnittene. Det er avdempede farger som gir harmoni og ro. I alt er det ca. 30 malerier i samlingen, men han har sikkert solgt mange tidligere.
Finne har uttalt at maleriene var en parentes i hans liv, men samtidig har han også gitt uttrykk for, da han var 90, at ” hadde jeg vært 15 år yngre skulle jeg begynt å male igjen”
Etsninger (ca.1940-1943)


Rolf Nesch lærte Henrik Finne mye om grafisk teknikker da han søkte tilflukt hos ham da krigen kom. Finne fikk låne grafikkpressen hans og arbeidet mase med grafikk i denne perioden. I alt trykket han ca. 60 forskjellige motiver i ganske små opplag. Da Finne tok i bruk etsning som kunstnerisk uttrykksmiddel var det bare den store Edvard Munch og Nicolai Astrup som hadde banet veien før ham. Hans venn Paul René Gauguin hadde begynt litt med dette medium før krigen. Ingen før ham hadde hatt en utstilling bestående av bare etsninger.
Tresnitt (ca.1941-1962)


I denne perioden arbeidet Finne med fargetresnitt. Han likte tydeligvis det at materialet skapte motstand. Noe i ham ble frigjort og han fant sitt medium. Han skapte bilder med rene linjer og klar forenkling. Fargene er harmoniske og ikke prangende. Motiver som: arbeidsliv, landskap, mor/barn og kvinner går igjen. Skisser fra tidligere, er bakgrunn for alle de ca. 90 fargetresnittene.
Han arbeidet lenge med hvert bilde, og trykket mange prøvetrykk. Når han trykket et bilde trykket han hver farge ferdig, alle med sin spesielle fargeversjoner. Så først gikk han i gang med neste trykk. Dette gjør at samlingen av Henrik Finnes fargetresnitt er unik. Svært mange av trykkene fremstår som en original, fordi det finnes ingen som er helt like. Foruten noen få unntak er også tresnittene i forholdsvis små opplag.
Utsmykninger / murstensmosaikk ( ca. 19?-1976)


Henrik Finne hadde lenge drømt om å lage en stor utsmykning. Han hadde allerede laget noen mindre utsmykninger til Birkenlund skole i Arendal og Åsgård Sykehus i Tromsø. Henrik Finne har også utført dekorative arbeider på: M/S Bretagne, M/S Black Prince og M/S Sandnes.
Endelig fikk han et virkelig stort oppdrag av Kristiansand Teater. Han arbeidet i mange år med utformingen av denne murstensveggen. Henrik Finne skisset og malte utkast i utallige versjoner. Så laget han en modell der han klippet og limte de 15.000-16.000 bitene til han var fornøyd. I 1976 var den flotte utsmykningen på Kristiansand Teater ferdig. Utsmykningen er en 340 kvadratmeter stor murstensmosaikk, En musikalsk komposisjon i brunt, gult og grått, et spill for lys og skygge. (Opstad, 87, HF, Ch.K.)
Skulpturer


Henrik Finne hugget også ut noen skulpturer i stein. ”Pinuppa” sto i hagen i Skøyenveien 25, Oslo og


”På ærens mark” ble fullført i Vrengen i Arendal, og sto også tidligere i hagen i Skøyenveien 25, Oslo. Begge var laget av granitt fra Havbukta, Kristiansand,

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar