onsdag 21. september 2011

Åpning på utstilling på His Galleri kl. 13, søndag 25 september!


Henrik Finne var både en anerkjent tegner, maler, grafiker og billedhugger. Han ble født i Stavanger i 1898 og døde i 1992.
Henrik Finne bodde fra 1957 til1992 i Vrengen utenfor Arendal. Derfor er en del av hans motiver fra Sørlandet. Han arbeidet også mye med: portretter, hvalfangst, bønder, fiskere, sydlandske miljøer, landskap og tendenskunst
Henrik Finne er i dag representert i Nasjonalgalleriet, Bergen Billedgalleri, Nationalmuseet i Stockholm, Göteborg Konstmuseum, Malmö Konstmuseum, og i gallerier i Washington og Moskva.
Velkommen!

Åpningstider: man, tirs, ons, fre 9-16, tors 9-18, lør 10-13
Ved utstilling også åpent søndager 13 – 16
His Galleri, Kirkeveien 182, 4817 His
e.

torsdag 9. september 2010

Henrik Finne, en kunstner av format

av Kjell von Krogh, Svigersønn

Henrik Finne (1898 – 1992) gikk aldri trett av å fastslå at hans grunnlag som arbeidende kunstner var opplæringen i tegning hos den ’moderate kubisten’ André Lhote i Paris i 1920-årene og samarbeidet med Rolf Nesch som læremester fra 1941 – 1944. Her ervervet han seg den nødvendige grundigheten til det nitide forarbeidet med utallige skisser forut for ethvert bilde. Som mer og mer under Neschs veiledning ble til fargetresnitt. Og han ble heller aldri trett av å understreke betydningen av å kunne tegne, det være seg som maler, grafiker eller billedhugger.
I førkrigsårene arbeidet Henrik Finne i hovedsak med portrettmalerier, som en økonomisk dyd av nødvendighet ifølge ham selv, uten å tjene nok til å kunne leve av det. For å oppnå et tilnærmet eksistensminimum arbeidet han som korrekturleser for Aftenposten.
Imidlertid inntraff det en avgjørende mulighet i hans liv, både som medmenneske og kunstner. Dette skjedde da han i slutten av 1930-årene lot seg hyre på en hvalfangstskute. Resultatet ble en unik kunstnerisk reportasje fra farvannene ved Sydpolen og den industri som skapte slik velstand i Vestfold.
Stanken fra flensingen og arbeidernes slit på og under dekk, i kontrast til redere som Lars Christensen med sin fortjeneste og formue, bidro til Henriks Finnes senere omvendelse fra overklassesønn i Stavanger til overbevist og ”troende” kommunist.
Det var imidlertid møtet og vennskapet med Rolf Nesch som ble det avgjørende vendepunktet i Henrik Finnes utvikling som arbeidende kunstner. Rolf Nesch var tysk statsborger på flukt i Norge fra Hitler og nazismen, og måtte gå i dekning. Han fant arbeids- såvel som hjerterom hos Julie og Henrik Finne i Skøyenveien 25 i Oslo. Her bodde og arbeidet Rolf Nesch fra 1941 inntil Julie og Henrik med datteren Nini måtte flykte til Sverige i 1944. Det var i disse årene Henrik Finne laget alle sine sort-hvitt etsninger og raderinger.
I 1957 flyttet Julie og Henrik Finne fra Oslo til Vrengen sør for Arendal. Her skapte de sammen et levende sted, omkranset av den frodige hagen til Julie. Hit kom kunstnere som Gunnar Reiss Andersen, Inger Hagerup og Paul René Gaugin, og vennene Preben Krag og Adam Egede Nissen og mange andre. Og der datteren Nini, med mann og barn, fikk et rikholdig feriested.
Mye av Henriks Finnes produksjon fra da av henter sine motiver fra Nidelv og skjærgården med Torungen og Ryvingen lengst ut mot havet. Her fikk han noen av sine beste stunder som eldre om bord i sjekta bygget av lokal båtbygger Rise. På sin noe røffe Stavangerske måte uttrykte han det slik: ”Hadde vi ikke fløtta hid, ville vi vært daue forlengst.”
Og det er på denne tiden at han lager sine store utsmykninger, med veggen til Agder Teater i Kristiansand som det mest kjente.
Hvor ble det så i ettertid av Henrik Finne og hans kunst?
Vi kan trygt slå fast at det, i likhet med mange andre kunstnere av hans generasjon, er blitt stille om ham. Dette har denne utstillingen til hensikt å rette på, ved å gjeninnsette ham der han hører hjemme som en kunstner av internasjonalt format.

Henriks Finnes liv

1898 – Født i Stavanger
1916 – Praktikant hos A. Jacobsen i Mandal
1916 – Prøvde å modellere
1917 – Skipseksamen i Oslo
1918 – Militærtjeneste på Odderøya
1919 – Akademiet i Oslo (Chr. Krogh / Strøm)
1919 – Malte i Stavern m/ Gunnar Reiss Andersen
1920 – Studier i Paris (klassisk og  kubisme)
1921 – Studier Paris m/ Andrè  Lothe (kubisme)
1922 - Nattkorrekturleser i Oslo
1922 – Studiereise til Frankriket.
1924 – Maleriutstilling hos Blomquist i Oslo
1926 - Studier i Paris med stipend av Conrad Mohr
1927 – Studier i Paris med stipend av Conrad Mohr
1928 - Utstiling i fødebyen Stavanger
1932 – Studietur til Spania og Portugal (El greco)
1933 – 38, bodde og malte i Norge
1937 – Dekorasjoner til M/S ”Bretagne”
1937 – Dekorasjoner til M/S ”Black Prince”
1938 – Medlem av jury ved Parisutstillingen 1938
1938 – Prøver seg som billedhogger i Italia
1938 – 39 – Første som tar studietur til Sydishavet
1940 – Norge i krig, Finne maler videre i Oslo
1940 – Rolf Nesch søker tilflukt hos Finnes familie
1941 – Lærer etsning av Nesch
1942 - Utstilling med fargetresnitt
1943 – Arbeider videre med fargetresnitt i Norge
1944 – Flykter til Sverige pga. illegalt arbeid
1944 – Utstiller fargetresnitt /etsninger i Stockholm
1946 – 48- Kunstkritiker i ”Friheten” i Oslo
1948 – Studier i Italia. (Fiskelandsby og vinmarker)
1949 - Studier i Italia. (Fiskelandsby og vinmarker)
1950 – Nasjonalgalleriets råd og innkjøpskomitè
1950 – Studietur til Russland
1951 – Medlem av Vigelandkomitèen
1952 – Formann i Norsk-Sovjet-Russisk samband
1957 - Etablerer seg med Julie i Vrengen i Arendal
1958 - 60-årsdag med liten utstilling i Arendal
1962 – Lager sitt siste fargetresnitt ” Blå skjærgård”
1979 – Utstilling i Arendal Kunstforening
1987 – Utstilling i Christiansands Kunstforening
1992 – Henrik Finne dør

Henrik Finne er i dag representert i bl.a. Nasjonalgalleriet, 
Bergen billedgalleri, Nationalmuseet i Stockholm,
Göteborg Konstmuseum og Malmö Konstmuseum

Skulpturer

Henrik Finne hugget også ut noen skulpturer i stein.
”På ærens mark” (over) ble fullført i Vrengen i Arendal, og sto tidligere i hagen i Skøyenveien 25, Oslo. ”Pinuppa” sto også i hagen i Skøyenveien 25, Oslo. Begge var laget av granitt fra Havbukta, Kristiansand.

søndag 9. mai 2010

Utstilling i Sandefjord Kunstforening 11.sept. 2010

I Artoteket i Sandefjord Kunstforening
vil det 11.september 2010 åpne en utstilling
med Henrik Finnes kunst.
Utstilling vil vise både tresnitt, etsninger og skisser
med hvalfangstbilder fra Sydpolen, portretter,
landskap og scener fra middelhavslandene
Utstillingen viser Henrik Finne,
som en kunstner av format!
Velkommen til en spennende utstilling.

mandag 12. april 2010

Motivkretser i Henrik Finnes bilder

Portretter
Henrik Finne laget portretter av både yngre,
middelaldrene og eldre mennesker.
Både kvinner og menn.
Den portretterte ble framstil i helfigur,halvfigur
eller bare ansiktet.

Arbeidslivsbilder
Disse bildene viser folk i arbeid, enten det er
i skipsindustrien, på fiskefeltet eller i jordbruket.
Sterke arbeidsnever og krumme rygger,
De arbeidende menn og kvinner
fremstilles med stolthet,
selv om hverdagslitet også vises tydelig.

I Sydishavet
Her er det hvalfangstbåtene og arbeidet der som dominerer.
Hvalfangsten foregikk på havene rundt sydpolen
og det var tøøffe forhold for fangstmennene.
Henrik Finne var med på en reise
for å dokumentere arbeidernes kår
og  miljøet på disse båtene,

I middelhavslandene
De landene Henrik Finne besøkte var: Spania, Italia og Afrika
Her var han opptatt av markedsplassene, druedyrkning, og landsbyliv.
Vi finner også landskaper, gateliv og scener fra fiskelandsbyer.

Sommeridyll
Strandliv, med badende kvinner og barn. Harmoniske bilder som  lett gjør betrakteren glad.
                                                                                               
Nakne kvinner
Her er noen av kvinnene modeller.
Kvinnene utstråler femmininitet
selvom de samtidig er litt råe
og kantete.

Det Norske landskapet
Her kan man gjenkjenne landskap fra norske fjord og fjell.
Noen fra vinter og vår, mens andre er fra sommer oh høst

Tendenskunst
Noen av bildene ble laget under krigen og viser
at Finne var opptatt av samtiden:
Tyvlytting på radio og bybilder fra Sovjetunionen. 


radio, og Sovjet,

fredag 6. november 2009

Henrik Finne og hans mange forskjellige kunstneriske uttrykksformer


Henrik Finne delte livet sitt i tre hovedperioder, hver på tjue år. I hver av disse periodene arbeidet med hovedsakelig med maleri, fargetresnitt og utsmykning. I tillegg har han arbeidet mye med etsninger og også prøvd seg litt på skulptur og laget en del x-libristrykk.
Henrik Finne laget også noen litografiske trykk med forholdsvis store opplag for offentlige institusjoner som sykehus og skoler.
Han har hele tiden laget enorme mengder med skisser med både blyant, penn og pensel. Han hadde alltid skisseblokken med seg på studiereisene sine og disse viser tydelig hans gode evne til å observere. Henrik Finne klarte like lett å feste til papiret det harde arbeidsliv, som en soldag med kvinner og barn. Hvert motiv er nøye studert og gjennomarbeidet. Hver figur i fargetresnittene er først skissert og tegnet fra flere ulike vinkler. Senere har Finne satt dem sammen i forskjellige komposisjoner før han tilslutt har bestemt seg for hvilket utkast som skal brukes i det ferdige trykket. Her er ingenting overlatt til tilfeldighetene. De samme motivene går igjen i alle teknikkene.


Maleri (ca.1920-1940)


Han begynte som maler og det var i den lange erfaringen han fikk som maler som la grunnlaget for hans neste uttrykksform: fargetresnittet.
Motivene i maleriene er hvalfangst, arbeidsliv, portretter og abstrakte bilder med kubistiske former.
I tillegg til oljemaleriene har han laget store fargelaveringer som forarbeid til de fleste av fargetresnittene. Maleriene er i samme fargetoner som de senere fargetresnittene. Det er avdempede farger som gir harmoni og ro. I alt er det ca. 30 malerier i samlingen, men han har sikkert solgt mange tidligere.
Finne har uttalt at maleriene var en parentes i hans liv, men samtidig har han også gitt uttrykk for, da han var 90, at ” hadde jeg vært 15 år yngre skulle jeg begynt å male igjen”
Etsninger (ca.1940-1943)


Rolf Nesch lærte Henrik Finne mye om grafisk teknikker da han søkte tilflukt hos ham da krigen kom. Finne fikk låne grafikkpressen hans og arbeidet mase med grafikk i denne perioden. I alt trykket han ca. 60 forskjellige motiver i ganske små opplag. Da Finne tok i bruk etsning som kunstnerisk uttrykksmiddel var det bare den store Edvard Munch og Nicolai Astrup som hadde banet veien før ham. Hans venn Paul René Gauguin hadde begynt litt med dette medium før krigen. Ingen før ham hadde hatt en utstilling bestående av bare etsninger.
Tresnitt (ca.1941-1962)


I denne perioden arbeidet Finne med fargetresnitt. Han likte tydeligvis det at materialet skapte motstand. Noe i ham ble frigjort og han fant sitt medium. Han skapte bilder med rene linjer og klar forenkling. Fargene er harmoniske og ikke prangende. Motiver som: arbeidsliv, landskap, mor/barn og kvinner går igjen. Skisser fra tidligere, er bakgrunn for alle de ca. 90 fargetresnittene.
Han arbeidet lenge med hvert bilde, og trykket mange prøvetrykk. Når han trykket et bilde trykket han hver farge ferdig, alle med sin spesielle fargeversjoner. Så først gikk han i gang med neste trykk. Dette gjør at samlingen av Henrik Finnes fargetresnitt er unik. Svært mange av trykkene fremstår som en original, fordi det finnes ingen som er helt like. Foruten noen få unntak er også tresnittene i forholdsvis små opplag.
Utsmykninger / murstensmosaikk ( ca. 19?-1976)


Henrik Finne hadde lenge drømt om å lage en stor utsmykning. Han hadde allerede laget noen mindre utsmykninger til Birkenlund skole i Arendal og Åsgård Sykehus i Tromsø. Henrik Finne har også utført dekorative arbeider på: M/S Bretagne, M/S Black Prince og M/S Sandnes.
Endelig fikk han et virkelig stort oppdrag av Kristiansand Teater. Han arbeidet i mange år med utformingen av denne murstensveggen. Henrik Finne skisset og malte utkast i utallige versjoner. Så laget han en modell der han klippet og limte de 15.000-16.000 bitene til han var fornøyd. I 1976 var den flotte utsmykningen på Kristiansand Teater ferdig. Utsmykningen er en 340 kvadratmeter stor murstensmosaikk, En musikalsk komposisjon i brunt, gult og grått, et spill for lys og skygge. (Opstad, 87, HF, Ch.K.)
Skulpturer


Henrik Finne hugget også ut noen skulpturer i stein. ”Pinuppa” sto i hagen i Skøyenveien 25, Oslo og


”På ærens mark” ble fullført i Vrengen i Arendal, og sto også tidligere i hagen i Skøyenveien 25, Oslo. Begge var laget av granitt fra Havbukta, Kristiansand,